در این آموزش قصد داریم اسکریپت ریست کردن حجم کاربران را در ۲ سناریو بررسی نماییم.
در سناریو نخست شما تصمیم دارید به صورت روزانه حجم را ریست کنید. برای این منظور یک اسکجول با Interval = 1d ایجاد می کنید و از دستور زیر در آن استفاده می کنید.

 برای کاربران لوکال:
ip hotspot user reset-counters/

 برای کاربران یوزرمنیجر:
tool user-manager user reset-counters/

پس در این روش یک سیاست را به کلیه کاربران اعمال می کنید. با تغییر مقدار Interval به مقادیر مورد نظر خود، می توانید سناریوهای هفتگی / ماهانه و سالیانه را پیاده سازی کنید.

در سناریو دوم شما تصمیم دارید در شبکه خود چند نوع محدودیت حجمی داشته باشید. برخی از کاربران به صورت روزانه ریست شده و برخی به صورت هفتگی و ماهیانه.
پس برای هر دسته کاربران پروفایل مناسب ایجاد کنید. به عنوان مثال پروفایل هایی با نام های Daily و Weekly
سپس اسکجول مناسب برای هر دو نوع پروفایل ایجاد می کنیم ( با Interval = 1d و ۷d ) و از دستورات زیر استفاده می کنیم.

 برای کاربران لوکال:
ip hotspot user reset-counters [/ip hotspot user find profile=xxx]/

 برای کاربران یوزرمنیجر:
tool user-manager user reset-counters [/tool user-manager user find actual-profile=xxx]/

پس در این روش با تعیین نام پروفایل و اعلام Interval های مختلف در اسکجول، سیاست های مختلفی را به کاربران اعمال می کنیم.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید